Izbor Teroson proizvoda za industrijsko ljepljenje:

Teroson proizvodi za industrijsko ljepljenje se mogu razvrstati prema načinu ljepljenja:

Ljepila na bazi otapala (polikloropren) formulirana su na različitim skupinama osnovnih sirovina uključujući prirodnu i sintetičku gumu i prikladne smole Ljepljivi sloj formirat će se nakon isparenja otapala.
Spojevi mogu biti kontaktni (nanošenje ljepila na obje površine) ili lijepljeni “na mokro” (nanošenje ljepila na jednu odpovršina). Većina kontaktnih ljepila je na bazi polikloroprenske gume. Ona pokazuju visoku inicijalnu čvrstoću i postižu izuzetnu čvrstoću na brojnim materijalima.

Hot Melt ljepila dobavljiva su u čvrstom stanju kao granulati, kocke ili štapići. Njihova su osnova različite
skupine sirovina, poput etilenvinilacetat kopolimera (EVA), poliamida (PA), polipropilen kopolimer (aPP).
Reaktivna Hot Melt ljepila na bazi poliuretana (PUR hot melt) prolaze dodatnu reakciju nakon hlađenja.

Poliuretanska reaktivna ljepila (PUR)
Dvokomponentna poliuretanska ljepila (2K PUR) sastoje se od smole i utvrđivača (komponente A i B).
Važni kriteriji za korisnike su:

 • Specificiran omjer mješanja A:B
 • Pot life (otvoreno vrijeme). Vrijeme za nanošenje proizvoda. Može varirati od jedne minute do nekoliko sati.
 • Može zahtijevati posebnu opremu za nanošenje i miješanje.
 • Proizvodi su dobavljivi u više viskoziteta, od tekućih do paste.

Terokal 2444 – ljepljenje na bazi otapala.

 • Polikloroprensko ljepilo na bazi smola i sintetičke gume.
 • Vrijeme isparavanja, vrijeme rada: 5 do 20 min.
 • Čvrstoća ljuštenja 22 N/mm2
 • Temperaturna otpornost: -40 do 80C
 • Za lijepljenje: gume na gumu ili gume na metal, spužvaste gume, mekih pjena, kože, filca na gumu i metal, izolacijskih materijala na beton, građevinskih materijala, drva i čelika.
 • Pakovanje: 340 g

Technomelt Q 9268 H – Topivi štapići

 • Gustoća (na 20 °C), 1.0 g/cm3. Udio čvrste tvari 100%
 • Vrijeme isparavanja / Otvoreno vrijeme 15 do 30 s.
 • Temperaturna otpornost -20 do 80 °C
 • Nije osjetljivo na hladnoću, fleksibilno i pri niskim temperaturama.Visoka čvrstoća (udarna opterećenja).
 • Koristi se za lijepljenje velikog broja različitih materijala kao što su drvo, karton, koža, tkanina, plastični materijali, aluminij ili čelik.
 • Pakovanje 10kg, stikovi za hotmelt pištolj.

Macroplast UR 7221 – ljepilo za sendvič elemente.

 • Gustoća (na 20 C), 1.1 g/cm3, Udio čvrste tvari 100%
 • Otvoreno vrijeme 40 do 60min.
 • Vlačno smična čvrstoća (DIN EN 1465) 6N/mm2
 • Potrošnja (ovisno o površini) 150 – 400 g/m2
 • Temperaturni raspon -40 do 80 °C
 • Macroplast UR ljepila se koriste za poizvodnju sendvič elemenatanačinjenih od poroznih materijala koji mogu u sebi sadržavati vlagu (npr.drvo).
 • Veličina pakiranja 30 kg limenka

Macroplast UR 7228 – ljepilo za sendvič elemente.

 • Gustoća (na 20 C), 1.1 g/cm3, Udio čvrste tvari 100%
 • Otvoreno vrijeme 7 do 9 min.
 • Vlačno smična čvrstoća (DIN EN 1465) 6N/mm2
 • Potrošnja (ovisno o površini) 150 – 400 g/m2
 • Temperaturni raspon -40 do 80 °C
 • Macroplast UR ljepila se koriste za poizvodnju sendvič elemenatanačinjenih od poroznih materijala koji mogu u sebi sadržavati vlagu (npr.drvo).
 • Veličina pakiranja 30 kg limenka

Macroplast UK 8160 – Poliuretanska reaktivna pjena.

 • Gustoća (na 20 ?C) 1.4 g/cm3, Udio čvrste tvari 100%
 • Otvoreno vrijeme 60 do 90min.
 • Vlačno smična čvrstoća(DIN EN 1465) 10N/mm2
 • Potrošnja (ovisno o površini) 200 – 500 g/m2
 • Temperaturna otpornost -190 do 100 ?C
 • Veličina pakiranja 9 kg Combi (A = 7.5 kg; B= 1.5 kg)
 • Za sendvič elemente na vozilima i kontejnerima, u brodogradnji, u građevnoj industriji i za izolaciju u industriji.

Macroplast UK 8210 – Poliuretanska reaktivna pjena.

 • Gustoća (na 20 ?C) 1.35 g/cm3, Udio čvrste tvari 100%
 • Otvoreno vrijeme 45min.
 • Vlačno smična čvrstoća(DIN EN 1465) 20N/mm2
 • Potrošnja (ovisno o površini) 150-300 g/m2
 • Temperaturna otpornost -30 do 100 ?C
 • Za lijepljenje PVC-a i krutih poliuretanskih smola, fenolnih smolastih pjena, mineralnih vlakana i drugih izolacijskih materijala na bojene ili primerom premazane materijale.

Macroplast UK 8222 – Poliuretanska reaktivna pjena.

 • Gustoća (na 20 ?C) 1.5 g/cm3, Udio čvrste tvari 100%
 • Otvoreno vrijeme 45min.
 • Vlačno smična čvrstoća(DIN EN 1465) 8.5N/mm2
 • Potrošnja (ovisno o površini) 200-500 g/m2
 • Temperaturna otpornost -30 do 100 ?C
 • Tvrdo elastično.Ne sadrži otapala.Tekuća svojstva.
 • Stvrdnjava i hladno i zagrijano.
 • Pokazalo prikladnim zaprimjenu na otvorenom, npr. sendvičsistemi za fasadne elemente.

Teromix 6700 -Snažno 2K poliuretansko ljepilo.

 • Brzo stvrdnjavanje i velika čvrstoća bez obzira na temperaturu/vlagu. Ne sadrži otapala
 • Lijepi različite materijale bez nanošenja primera
 • Može se točkasto zavarivati prije stvrdnjavanja
 • Za lijepljenje metala na metal, plastiku (osim PP, PE), drvo i obojene površine. Lako se nanosi pomoću pištolja Teromix iz dvostruke brizgaljke i miješa pomoću statičke mješalice.
 • Pakovanje: 50g kartuša